Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Untitled Document

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


1. Lịch công tác tuần 40 Từ: 12-10-2020 Đến: 18-10-2020
2. Lịch công tác tuần 34 Từ: 31-08-2020 Đến: 06-09-2020
3. Lịch công tác tuần 31 Từ: 10-08-2020 Đến: 16-08-2020
4. Lịch công tác tuần 29 Từ: 27-07-2020 Đến: 02-08-2020
5. Lịch công tác tuần 28 Từ: 20-07-2020 Đến: 26-07-2020
6. Lịch công tác tuần 27 Từ: 13-07-2020 Đến: 19-07-2020
7. Lịch công tác tuần 26 Từ: 06-07-2020 Đến: 12-07-2020
8. Lịch công tác tuần 25 Từ: 29-06-2020 Đến: 05-07-2020
9. Lịch công tác tuần 24 Từ: 22-06-2020 Đến: 28-06-2020
10. Lịch công tác tuần 23 Từ: 15-06-2020 Đến: 21-06-2020
11. Lịch công tác tuần 22 Từ: 08-06-2020 Đến: 14-06-2020
12. Lịch công tác tuần 10 Từ: 16-03-2020 Đến: 22-03-2020
13. Lịch công tác tuần 9 Từ: 09-03-2020 Đến: 15-03-2020
14. Lịch công tác tuần 8 Từ: 02-03-2020 Đến: 08-03-2020
15. Lịch công tác tuần 6 Từ: 17-02-2020 Đến: 23-02-2020