Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Untitled Document

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


1. Lịch công tác tuần 11 Từ: 18-03-2019 Đến: 24-03-2019
2. Lịch công tác tuần 10 Từ: 11-03-2019 Đến: 17-03-2019
3. Lịch công tác tuần 9 Từ: 04-03-2019 Đến: 10-03-2019
4. Lịch công tác tuần 8 Từ: 25-02-2019 Đến: 03-03-2019
5. Lịch công tác tuần 7 Từ: 18-02-2019 Đến: 24-02-2019
6. Lịch công tác tuần 6 Từ: 04-02-2019 Đến: 17-02-2019
7. Lịch công tác tuần 5 Từ: 28-01-2019 Đến: 03-02-2019
8. Lịch công tác tuần 4 Từ: 21-01-2019 Đến: 27-01-2019
9. Lịch công tác tuần 3 Từ: 14-01-2019 Đến: 20-01-2019
10. Lịch công tác tuần 2 Từ: 07-01-2019 Đến: 13-01-2019
11. Lịch công tác tuần 1 Từ: 31-12-2018 Đến: 06-01-2019