Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Untitled Document

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


1. Lịch công tác tuần 22 Từ: 08-06-2020 Đến: 14-06-2020
2. Lịch công tác tuần 10 Từ: 16-03-2020 Đến: 22-03-2020
3. Lịch công tác tuần 9 Từ: 09-03-2020 Đến: 15-03-2020
4. Lịch công tác tuần 8 Từ: 02-03-2020 Đến: 08-03-2020
5. Lịch công tác tuần 6 Từ: 17-02-2020 Đến: 23-02-2020