Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tháng 6 năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch thanh tra kỷ luật nội vụ số 12/KH-VKS-TTr, ngày 15/02/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tham mưu Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hai cấp về việc thực hiện việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong tháng 6 năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị và Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9) - VKSND tỉnh.


 
Thanh tra tiến hành làm việc với Lãnh đạo đơn vị được thanh tra


Qua mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn thanh tra đều có đánh giá, kết luận kết quả kiểm tra đối với mỗi đơn vị, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều thống nhất cao với ý kiến đánh giá của Thanh tra.
Cụ thể cho thấy tại thời điểm kiểm tra, công chức và người lao động tại 02 đơn vị được kiểm tra đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, như: Công chức và người lao động đã chấp hành nghiêm thời gian làm việc; thực hiện tốt việc chấm công theo dõi ngày công lao động đối với từng công chức, người lao động; bố trí (phối hợp đối với cấp Phòng) và phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật, quy chế của Ngành; chấp hành nghiêm quy định việc sử dụng trang phục Ngành theo Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh định kỳ hàng tuần, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.
Trong thời gian tới, Thanh tra sẽ tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành thông báo kết quả kiểm tra, tổng hợp những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ gửi các đơn vị trong hai cấp nắm và thực hiện nghiêm theo quy định của Ngành./.


Trần Minh Luân - Kiểm Tra viên


Tin liên quan

» VKSND huyện Cù Lao Dung: Tổ chức tọa đàm: “Xác định tình tiết phạm tội 02 lần trở lên trongcác tội xâm hại tình dục”
» Trực tiếp kiểm sát công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được hưởng án treo tại các xã, thị trấn
» Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai
» Viện KSND huyện Kế Sách tổ chức cuộc thi kỹ năng soạn thảo bản luận tội
» Hội nghị rút kinh nghiệm công tác THQCT, KSĐT vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự