Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 và phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2018 tại Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Quyết định số 09, 10/QĐ-VKS, cùng ngày 05/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, ngày 25 tháng 6 năm 2019, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành do đồng chí Võ Văn Thuận – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2019 và phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2018 tại Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Đinh Trường Minh – Phó Chi cục trưởng, đồng chí Huỳnh Quốc Thống – Phó Chi cục trưởng, cùng các đồng chí là Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Châu Thành.

Đ/c Võ Văn Thuận thông qua quyết định trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Đoàn kiểm sát công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, thay mặt Chi cục THADS huyện Châu Thành, đồng chí Đinh Trường Minh đã báo cáo đến Đoàn kiểm sát về kết quả thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2018 của VKSND huyện Châu Thành và thông qua kết quả hoạt động thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/5/2019.

Đ/c Đinh Trường Minh thông qua báo cáo phục vụ đoàn kiểm sát

Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục THADS huyện Châu Thành, Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2018 và tiến hành trực tiếp kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, việc nhận các Bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao, việc nhận đơn yêu cầu và ra các quyết định thi hành án, phân loại điều kiện thi hành án, việc thu, chi tiền thi hành án, việc bảo quản và xử lý vật chứng…

Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát của Đoàn kiểm sát sẽ giúp cho Chi cục THADS huyện Châu Thành phát huy được những ưu điểm, đồng thời khắc phục được những hạn chế, thiếu sót (nếu có) nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể, cá nhân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dự kiến Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành trực tiếp kiểm sát trong 04 ngày, từ ngày 25 đến ngày 28/6/2019, sau đó sẽ ban hành kết luận chính thức./.

Nguyễn Hoàng Phúc


Tin liên quan

» Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt
» Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 03 năm 2021
» VKSND Châu Thành - Kế Sách - Ngã Năm trực tiếp kiểm sát quý I năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện
» VKSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát quý I năm 2021 tại Trại tạm giam Công an tỉnh
» VKSND Thành phố Sóc Trăng - Trần Đề - Thạnh Trị trực tiếp kiểm sát quý I năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện