Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra số 06/KH-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Chương trình công tác thanh tra số 10/CTr-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 46/QĐ-VKS-TTr, ngày 21/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, vừa qua Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành thanh tra về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề.

Đ/c Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra công bố Quyết định thanh tra

 

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra số 123/BC-VKS-TTr, ngày 07/5/2019 trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét ban hành kết luận thanh tra, theo đó Đoàn thanh tra đã báo cáo về những kết quả mà Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề đã đạt được trong năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019 đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót Kiểm sát viên, Kiểm tra viên còn vướng phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải khắc phục.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, ngày 20/5/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký, ban hành Kết luận thanh tra số 14/KL-VKS-TTr, kết luận nêu rõ những kết quả đã đạt được: Đơn vị đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự. Thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy chế nghiệp vụ của Ngành. Tập trung chỉ đạo giải quyết nội dung đã đăng ký đột phá năm 2018, 2019; năm 2018 tiến độ giải quyết án đạt tỉ lệ đáng ghi nhận. Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề tổ chức họp đơn vị trên cơ sở nhận xét, đánh giá của kết luận thanh tra, chỉ đạo công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm chung trong đơn vị, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đã đề ra.

                                                                                         

Trần Minh Luân


Tin liên quan

» Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND cấp huyện
» VKSND tỉnh Sóc Trăng công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh pháp lý
» VKSND huyện Mỹ Xuyên tiến hành phúc tra thực hiện kết luận công tác thi hành án dân sự
» Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019 của Khối thi đua 1
» VKSND huyện Thạnh Trị trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự