Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vào các ngày 10, 11, 17 và 18/4/2019, Viện KSND huyện Kế Sách thành lập đoàn có sự kết hợp với đại diện Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 07 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Kế Sách, gồm: Đại Hải, Xuân Hòa, Trinh Phú, Thới An Hội, Ba Trinh, Nhơn Mỹ và An Mỹ.

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Đại Hải

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe đại diện các Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại địa phương; trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, 17 hồ sơ thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và 01 hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trực tiếp làm việc được với 06 cán bộ được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và 07 người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại địa phương để nghe họ trình bày về việc chấp hành pháp luật trong thời gian thử thách. Đồng thời Đoàn kiểm sát phổ biến và yêu cầu những người đang chấp hành án thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

  Qua kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cho thấy Ủy ban nhân dân các xã quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục những người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, như: lập sổ theo dõi việc tiếp nhận, quản lý, tổ chức giám sát và giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; có nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục và tự nhận xét của người chấp hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Tuy nhiên vẫn còn có hạn chế, thiếu sót như:  Các bản nhận xét của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo chưa ghi các căn cứ theo quy định của pháp luật. Một số  bản tự nhận xét của người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo chưa ghi thời gian nhận xét từ ngày đến ngày. Ủy ban nhân dân xã giải quyết cho người chấp hành án vắng mặt tại địa phương bằng Quyết định rõ ràng và thực hiện trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân xã nơi người chấp hành án xin tạm trú và Cơ quan thi hành án hình sự huyện Kế Sách việc giải quyết cho người chấp hành án vắng mặt tại địa phương, nhưng Quyết định và thông báo còn chậm trễ chưa được kịp thời.

          Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ, qua đó yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo cán bộ bổ sung, khắc phục những vi phạm, thiếu sót và tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương, góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. /.  

 

Trương Trung Hiếu


Tin liên quan

» Triển khai, quán triệt Nghị quyết và chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
» Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó viện trưởng VKSND cấp huyện
» Lễ công bố và trao quyết định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và chức danh Phó Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022
» Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị
» Xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy