Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm cử kiểm sát viên tham gia phiên họp xem xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm mở phiên họp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thành phần tham dự gồm có: Thẩm phán chủ tọa phiên họp, thư ký phiên họp, đại diện cơ quan đề nghị Phòng lao động - thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, người bị đề nghị Huỳnh Thái B, sinh ngày 03/10/2000 vắng mặt tại phiên họp.

Phiên họp xem xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Qua ý kiến trình bày của đại diện cơ quan đề nghị Phòng lao động - thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm. Kiểm sát viên tham gia phiên họp có ý kiến như sau:

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ việc đến thời điểm mở phiên họp Tòa án đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về quan điểm giải quyết: Nhận thấy, trong thời gian từ ngày 03/12/2018 đến ngày 11/3/2019 Huỳnh Thái B có 03 lần sử dụng trái phép chất ma túy.

Lần 01: Vào ngày 03/12/2018 Trưởng Công an phường 3, thị xã Ngã Năm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 71/QĐ-XPVPHC) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 750.000 đồng đã thực hiện.

Lần 02: Vào ngày 07/12/2018 Công an phường 3, thị xã Ngã Năm mời làm việc với Huỳnh Thái B, sau đó tiến hành test, kết quả dương tính với chất ma túy. Tiến hành kết hợp với Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm để xác định tình trạng nghiện của Huỳnh Thái B, qua kết quả trả lời của Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm ngày 20/12/2018 xác định Huỳnh Thái B có nghiện ma túy và loại ma túy sử dụng là “ma túy đá” (Mathamphetamine).

Sau đó, Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Ngã Năm ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 đối với Huỳnh Thái B thời gian 03 tháng kể từ ngày 10/01/2019.

Tiếp tục đến ngày 12/3/2019 Công an phường 3, thị xã Ngã Năm mời Huỳnh Thái B đến cơ quan làm việc thì Huỳnh Thái B thừa nhận ngày 11/3/2019 có sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường 3 kết hợp với Trạm y tế phường 3 xác định Huỳnh Thái B có nghiện ma túy đá, ma túy mà Huỳnh Thái B sử dụng là Mathamphetamine.

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch UBND phường 3 ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn số 39/QĐ-UBND đối với Huỳnh Thái B và Trưởng Công an phường 3 có văn bản đề nghị Phòng tư pháp thị xã Ngã Năm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Sau đó, Phòng tư pháp thị xã đã thông báo kết quả cho Phòng lao động – thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Huỳnh Thái B, thời hạn 18 tháng.

Xét thấy, Huỳnh Thái B đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy và bị Ủy ban nhân dân phường 3 áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời gian 03 tháng về hành vi trên. Sau đó Huỳnh Thái B lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Nên Công an phường 3 đề nghị Phòng tư pháp thị xã kiểm tra hồ sơ pháp lý để đưa Huỳnh Thái B vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Phòng tư pháp thị xã đã gửi văn bản đề nghị Phòng lao động - Thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm ra quyết định đưa Huỳnh Thái B vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là đúng đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Đồng thời, Phòng lao động - Thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm có cung cấp cho Tòa án các hồm sơ gồm: Bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy; tài liệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn; bản tường trình của Huỳnh Thái B là đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Thời hạn áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng. Nên Phòng lao động - Thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm ra quyết định đưa Huỳnh Thái B vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng là có cơ sở.

Từ những phân tích trên có đủ căn cứ để Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Huỳnh Thái B với thời hạn 18 tháng.

Qua ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị Phòng lao động -thương binh và xã hội thị xã Ngã Năm và Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Thẩm phán chủ tọa phiên họp đã thống nhất ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 01/QĐ-TA ngày 16/4/2019 đối với Huỳnh Thái B sinh ngày 03/10/2000 với thời gian 18 tháng, kể từ ngày bị tạm giữ để thi hành quyết định.

 

                                     Trương Minh Diền


Tin liên quan

» Triển khai, quán triệt Nghị quyết và chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
» Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó viện trưởng VKSND cấp huyện
» Lễ công bố và trao quyết định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và chức danh Phó Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022
» Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị
» Xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy