Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng

Việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã phần nào thể hiện sâu sắc tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và trong lĩnh vực công tác thi hành án dân sự nói riêng. Bên cạnh đó, nhằm mục đích giải quyết những vấn đề bức xúc cần phải giải quyết đó là tình trạng án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước do người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án. 

Phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự tại TAND TPST

Trong thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã rà soát và yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã ban hành 03 văn bản thể hiện quan điểm về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phân công Kiểm sát viên kiểm sát hồ sơ và tham gia phiên họp về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả đã có 57 trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 166.000.000 đồng (trong đó: có 50 trường hợp được xét miễn nghĩa vụ thi hành án với số tiền trên 137.850.000 đồng và 07 trường hợp được xét giảm nghĩa vụ thi hành án với số tiền 28.150.000 đồng). Các trường hợp được xét miễn, giảm trên được giải quyết luôn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Những tháng cuối năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng sẽ tiếp tục rà soát và yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khi có căn cứ xác định rõ người phải thi hành án có đủ điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự không lập hồ sơ.

Nhìn chung, nhờ thực hiện tốt công tác kiểm sát xét miễn, giảm thi hành án và sự phối hợp tốt từ chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình lập hồ sơ và xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cho các đối tượng thật sự khó khăn không có điều kiện thi hành án. Vì vậy công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đã đạt được kết quả như trên, qua đó góp phần làm giảm lượng án tồn đọng từ năm này qua năm khác của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước đây.

 

                         Nguyễn Thị Gíp

 


Tin liên quan

» Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm
» Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» Triển khai quyết định tiếp nhận và phân công công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm chung tay chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
» Chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm