Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin
 

Hướng về cơ sở trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về “ Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018”, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” với phương châm “ Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Trên cơ sở Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 05/01/2018 của Vụ 11- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết luận trực tiếp kiểm sát tại chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu

Ngay từ đầu năm 2018, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Đặc biệt là xây dựng khâu đột phá của Phòng tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự “ Hướng về cơ sở”. Bên cạnh những mặt công tác kiểm sát của phòng đã đạt và vượt các chỉ  tiêu theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. Phòng đã tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cho 04 đơn vị Viện KSND cấp huyện trong công tác trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan thi hành án cùng cấp.

Để nắm và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, hành chính cũng như công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu. Đồng chí  Phó Viện trưởng – Nguyễn Việt Hoàn, cùng  lãnh đạo Phòng kiểm sát thi hành án dân sự đã tham dự  nghe  Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu  thông qua Kết luận. Qua đó, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn cũng đã có phát biểu  chỉ đạo cho hai đơn vị là Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự  thị xã Vĩnh Châu cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, nhất là những vụ việc thi hành án khó khăn phức tạp cần phải kịp thời báo cáo đến Cơ quan chủ quản cấp trên để có hướng tháo gỡ cho địa phương. Nhằm đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới./.

                                       

                                                                Trần Thảo Trân


Tin liên quan

» Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm
» Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» Triển khai quyết định tiếp nhận và phân công công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm chung tay chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
» Chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm