Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin
Thanh tra toàn diện đối với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm

Thực hiện kế hoạch thanh tra số 35/KH-VKS-TTr ngày 08/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng. Ngày 16/8/2018 Thanh tra VKSND Sóc Trăng tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành Quyết định số 207/QĐ-VKS-TTr thanh tra toàn diện đối với VKSND thị xã Ngã Năm.

Trên cơ sở quyết định thanh tra của Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng, ngày 06/9/2018 và ngày 07/9/2018, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện đối với VKSND thị xã Ngã Năm.

Tại đơn vị đồng chí Vũ Phương Liên, Chánh thanh tra – Trưởng đoàn đại diện Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra, thông qua nội dung kế hoạch thanh tra và thống nhất lịch làm việc với đơn vị. Qua đó yêu cầu đơn vị VKSND thị xã Ngã Năm báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đối với các khâu công tác của đơn vị giai đoạn từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/7/2018.

Đ/c Vũ phương Liên – Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

 

Đại diện cho đơn vị VKSND thị xã Ngã Năm, đồng chí Đỗ Minh Hùng - Viện trưởng thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Đ/c Đỗ Minh Hùng – Viện trưởng VKSND thị xã Ngã Năm thông qua báo cáo của đơn vị

Sau khi nghe đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đối với các khâu công tác, Đoàn thanh tra tiến hành trực tiếp kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan tại đơn vị. Sau 02 ngày làm việc, kiểm tra các hồ sơ, sổ sách của đơn vị từng thành viên Đoàn thanh tra đã có những đánh giá sơ bộ đối với các khâu công tác, qua đó đã nêu lên những mặt ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trên từng khâu công tác để đơn vị phát tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện tại, Đoàn thanh tra toàn diện đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra để trình đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh xem xét ban hành kết luận thanh tra toàn diện đối với đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Trần Minh Luân – Kiểm Tra viên


Tin liên quan

» VKSND Thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng năm 2020
» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự
» BTV ĐẢNG ỦY LÀM VIỆC ĐỊNH KỲ QUÝ III-2020 VỚI BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ
» TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG NĂM 2020