Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng thực hiện chức năng kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án

Theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu hủy ngay.

Hội đồng tiêu hủy kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CCTHADS ngày 27/8/2018 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy và Quyết định số 18/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 về việc bổ sung quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng.

Vào lúc 14h00 ngày 05/9/2018 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án.

Theo tinh thần các Bản án số 40/HSST ngày 11/6/2018, Bản án số 43/HSST ngày 27/6/2018, Bản án số 47/HSST ngày 16/7/2018 và Bản án số 49/HSST ngày 19/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng. Quyết định thi hành án số 1319/QĐ-CCTHADS ngày 30/7/2018, Quyết định thi hành án số 1411/QĐ-CCTHADS ngày 09/8/2018, Quyết định thi hành án số 1478/QĐ-CCTHADS ngày 31/8/2018 và Quyết định thi hành án số 1480/QĐ-CCTHADS ngày 31/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng.

Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ số vật chứng đều đúng về số lượng cũng như chủng loại tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. Vật chứng được tiêu hủy bằng cách dùng cưa sắt cắt và dùng lửa đốt để các vật chứng biến dạng so với ban đầu, không còn tính năng và giá trị sử dụng được.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Cùng với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án, trong đợt này Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng cũng tổ chức chuyển giao sung công quỹ nhà nước 01 (một) chiếc xe đạp Trung Quốc màu bạc đã qua sử dụng.

Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng nhận thấy: trước khi tiêu hủy vật chứng, tài sản Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra vật chứng, tài sản theo đúng bản án, quyết định của Tòa án và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đồng thời, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đã đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản cũng như trình tự theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyễn Thị Gíp


Tin liên quan

» VKSND Thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng năm 2020
» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự
» BTV ĐẢNG ỦY LÀM VIỆC ĐỊNH KỲ QUÝ III-2020 VỚI BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ
» TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG NĂM 2020