Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-VKSTC, ngày 01/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 46/KH-VKS-TK, ngày 05/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 30/07/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng (2007 - 2017). Nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong ứng dụng công nghệ thông tin của hai cấp VKSND tỉnh Sóc Trăng và đề ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế.

Tham gia hội nghị, tại điểm cầu tỉnh có sự tham dự của đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng - chủ trì hội nghị, các đồng chí Trưởng phòng cùng các cán bộ phụ trách công tác thống kê - công nghệ thông tin, cán bộ được phân công nhập dữ liệu vào các phần mềm quản lý án; tại các điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Viện trưởng, phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, cùng các đồng chí cán bộ làm công tác thống kê, phụ trách kỹ thuật hội nghị truyền hình và cán bộ được phân công nhập dữ liệu vào các phần mềm quản lý án dân sự và hình sự.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin luôn được lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, VKSND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, định hướng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp kiểm sát. Trong đó, tập trung đầu tư mua sắm máy tính; thuê đường truyền Intenet; vấn đề an toàn thông tin được đảm bảo, tổ chức nhiều đợt triển khai tập huấn sử dụng phần mềm cho hai cấp kiểm sát. Việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin bước đầu cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác, các phần mềm quản lý và thống kê án được cập nhật kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên, quá trình công tác ứng dụng công nghệ thông tin gặp khá nhiều vướng mắc, nhất là công tác quản lý, khai thác, sử dụng Internet, cấp huyện không có cán bộ chuyên trách; kinh phí đầu tư chưa nhiều,...

Sau khi đồng chí Trần Thanh Vũ, trưởng phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đại diện thông qua báo cáo tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát, hội nghị đã được nghe 9 đơn vị tham gia thảo luận xoay quanh nội dung báo cáo đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

Đồng chí Trần Thanh Vũ thông qua báo cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tóm tắt những kiến nghị đề xuất trong hội nghị thảo luận và chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo huyện cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, ý nghĩa của CNTT, cần đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt hiệu quả cao hơn so với thời gian trước, cần phải quan tâm hơn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc tại đơn vị phụ trách, và cần phải báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các đơn vị cần tập trung vào việc khai thác những phần mềm hiện đang có. Cán bộ trong hai cấp kiểm sát cần tự tìm tòi, nghiên cứu, tích lũy, trao dồi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin để theo kịp với tiến độ phát triển của xã hội hiện nay. Cán bộ được phân công nhập dữ liệu vào các phần mềm quản lý cần nâng cao trách nhiệm của cá nhân, thực hiện nghiêm túc công việc được phân công. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống mạng và ứng dụng thêm những phần mềm mới, tham mưu thực hiện tốt theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 5 năm (2018 – 2022) của VKSND tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp kiểm sát, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, thông báo kết quả, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của hai cấp kiểm sát, duy trì chế độ thông báo rút kinh nghiệm hai cấp định kỳ nêu cụ thể từng đơn vị. Các đơn vị cần phải triển khai, quán triệt kịp thời những thông báo rút kinh nghiệm trong tập thể. Xác định việc làm tốt nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng kết luận hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Viện trưởng phát biểu chỉ đạo thêm về tình hình trang thiết bị phục vụ công tác trong Ngành. Đồng thời chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo huyện cần phải quan tâm đến vấn đề sử dụng mạng internet tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Hai cấp kiểm sát phải quyết tâm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng tham gia phát biểu chỉ đạo

 

Mã Tú Khanh


Tin liên quan

» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng năm 2020
» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự
» BTV ĐẢNG ỦY LÀM VIỆC ĐỊNH KỲ QUÝ III-2020 VỚI BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ
» TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG NĂM 2020
» VKSND thành phố Sóc Trăng Kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất