Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Ngày 06/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành tỉnh dự và chủ trì hội nghị; đồng chí Lư Thanh Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành tỉnh; đồng chí Võ Hoàng Anh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 1 Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7, Phòng 8 Viện kiểm sát tỉnh; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của từng Ngành, trọng tâm là Thông tư liên tịch số 01/2005 ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2005); Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành của hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng Ngành; Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc thu thập, tổng hợp và xây dựng báo cáo thống kê; cơ bản đảm bảo tính thống nhất về số liệu thống kê hình sự, thống kê tội phạm và các chỉ tiêu liên quan giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, làm cơ sở để đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về tình hình vi phạm, tội phạm, kết quả xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Song, do nhiều nguyên nhân, công tác này còn những hạn chế, khó khăn nhất định; thời điểm thu thập số liệu, cách tính một số chỉ tiêu thống kê giữa các ngành chưa thống nhất nhau nên việc xây dựng báo cáo của mỗi ngành trước cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp số liệu còn khác nhau; việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm ở một số nơi còn chậm; cán bộ làm công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của cấp huyện còn kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu và thường xuyên thay đổi nhưng việc kiện toàn Tổ giúp việc chưa kịp thời nên công tác phối hợp kiểm tra đối chiếu số liệu và tiếp ký số liệu thống kê đôi lúc còn lúng túng; kinh phí cho việc  triển khai, duy trì các hoạt động của công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm còn hạn chế, khó khăn; các đạo luật mới về tư pháp trong lĩnh vực hình sự có hiệu lực thi hành và có nhiều quy định mới nhưng việc ban hành hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn cách thức thống kê trong từng ngành đôi lúc chưa kịp thời dẫn đến việc nhận thức và thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập...

Tại Hội nghị có 06 ý kiến phát biểu tham luận chủ yếu phân tích để làm rõ thêm một số nội dung của báo cáo, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Cũng tại Hội nghị lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh đã ký kết Kế hoạch liên ngành phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 để tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê hình sự liên ngành trong thời gian tới.

Lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh ký kết Kế hoạch liên ngành

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành của hai cấp tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 thời gian qua; đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngoài các giải pháp được nêu trong báo cáo tổng kết của Hội nghị, liên ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt và hực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2005 ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và các biểu mẫu, hướng dẫn  thống kê hình sự liên ngành (khi Thông tư liên tịch số 01/2005 chưa được sửa đổi, bổ sung); Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc thu thập, tổng hợp và xây dựng báo cáo thống kê, đảm bảo số liệu thống kê  hình sự liên ngành được 03 ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án thống nhất sử dụng trong việc xây dựng báo cáo trước cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp.   

- Về thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo của 03 ngành được thực hiện thống nhất như sau: Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo 6 tháng từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo; thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo năm từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo (trừ báo cáo đột xuất hoặc báo cáo khác có quy định về thời điểm lấy số liệu cáo cụ thể).

- Đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm thuộc thẩm quyền của liên ngành tư pháp Trung ương, lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh tổng hợp và tiếp tục báo cáo và kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương để được hướng dẫn.

- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh việc ký kết và gửi Kế hoạch liên ngành phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm cho liên ngành tư pháp hai cấp để thực hiện; Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cho Thường trực Tỉnh ủy, trọng tâm là sự thống nhất về thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của 03 ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án trước cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đ/c Phó Viện trưởng Nguyễn Việt Hoàn phát biểu kết luận hội nghị

 

Thạch Minh Mẫn


Tin liên quan

» Mạnh dạn đột phá, mang lại hiệu quả cao
» VKSND huyện Châu Thành phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự
» Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm
» Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» Triển khai quyết định tiếp nhận và phân công công chức