Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin
VKSND Long Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018

Ngày 17/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú; đại diện các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Phòng 2, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Văn phòng tổng hợp); đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ quan tư pháp huyện cùng toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Thanh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú báo cáo kết quả công tác kiểm sát, công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Nhìn chung, trên cơ sở quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị và những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của địa phương trong năm 2017, công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú đã đạt được những kết quả tích cực; thực hiện đạt 95% chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt; thực hiện tốt công tác phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; bên cạnh đó cũng đã xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tuy nhiên, đơn vị cũng còn một số hạn chế, thiếu sót do một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Trên cơ sở kết quả đạt, những hạn chế, thiếu sót trong năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và địa phương trong năm 2018, đồng chí Lâm Thăng Bằng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Lãnh đạo, tập thể đơn vị đã thảo luận và đóng góp tích cực để xây dựng và thực hiện kế hoạch đề ra; lãnh đạo Cơ quan điều tra, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện thảo luận về công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát huyện với các cơ quan tư pháp; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đơn vị phải thực hiện trong năm 2018; qua đó đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo đơn vị, các cơ quan tư pháp huyện, các phòng nghiệp vụ cùng tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Đồng chí Lâm Thăng Bằng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú thông qua kế hoạch công tác kiểm sát, kế hoạch  công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh “trong năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú đã cùng các cơ quan tư pháp huyện đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy đề ra, đặc biệt thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để đình chỉ điều tra vì không phạm tội, giải quyết án đạt tỷ lệ cao, kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tư pháp, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính; đối với công tác Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng bộ các cấp. Trong năm 2018, Nghị quyết của Huyện ủy có 23 chỉ tiêu, trong đó lĩnh vực tư pháp là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá; do đó đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác tư pháp, công tác tổ chức, cán bộ; qua đó cũng rất mong các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú. Đối với Huyện ủy sẽ tiếp tục theo dõi, lãnh chỉ đạo để Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Ủy viên Bán cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đánh giá, phân tích kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú năm 2017, ghi nhận những quyết tâm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú trong đầu năm 2018 thể hiện qua các kế hoạch công tác, kế hoạch thi đua khen thưởng, kế hoạch thực hiện nội dung đột phá trong năm 2018. Đề nghị trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến đóng góp của các phòng nghiệp vụ, các ban ngành huyện, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan nồng cốt tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính, phòng chồng tham nhũng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành huyện, nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết; tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các văn bản mới của pháp luật; có kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật, chỉ thị của Ngành; định kỳ hàng quý có sơ kết, tổng kết, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, đặc biệt giải quyết các vụ, việc tồn năm 2017 chuyển sang; triển khai thực hiện nghiêm biểu mẫu tố tụng và hành chính theo quy định của Viện kiểm sát tối cao, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý và nhập phần mềm quản lý án hình sự, dân sự; quan tâm công tác công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; bên cạnh đó cũng rất mong cấp ủy, các ban ngành đoàn thể huyện có quan tâm, giám sát, phối hợp để Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Ủy viên Bán cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo đơn vị chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện

Lê Hồng Như


Tin liên quan

» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm
» Tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự
» Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 06 tháng đầu năm 2020
» Trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng 6 tháng đầu năm 2020
» Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020