Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra hành chính nội vụ đơn vị VKSND huyện Cù Lao Dung

Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh tiến hành thanh tra công tác hành chính nội vụ tại VKSND huyện Cù Lao Dung, do đồng chí Vũ Phương Liên, Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn.  

Tại buổi thanh tra thay mặt Đoàn đồng chí Vũ Phương Liên công bố Quyết định thanh tra đối với VKSND huyện Cù Lao Dung. Qua đó yêu cầu đơn vị báo cáo cụ thể tình hình thực hiện việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành trong công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Đ/c Vũ Phương Liên, Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn công bố quyết định thanh tra

Thay mặt lãnh đạo đơn vị đồng chí Ngô Thành Hiếu, Viện trưởng VKSND huyện báo cáo kết quả việc thực hiện công tác hành chính nội vụ của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Theo báo cáo kết quả đạt được về công tác tổ chức cán bộ đảm bảo bố trí cán bộ, Kiểm sát viên đúng năng lực sở trường, phát huy tối da nguồn nhân lực; công tác rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luôn đảm bảo kịp thời chính xác; việc xét thi đua, đề nghị khen thưởng, đánh giá phân loại công chức, người lao động luôn đảm bảo công bằng, khách quan; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch định mức, chế độ chi tiêu đúng theo quy định của Ngành và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; công chức và người lao động trong đơn vị luôn nêu cao ý thức tuân thủ, trách nhiệm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, số hạn chế trong công tác phê bình, tự phê bình, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị; một số trang thiết bị quá cũ, giá văn phòng phẩm tăng nên đôi khi công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được như mong muốn; do biên chế của đơn vị ít, công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc cũng ảnh hưởng đến chất lượng.

Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Phương Liên yêu cầu cuộc thanh tra phải thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, chính xác, khách quan đối với sự việc. Từ đó xác định những kết quả đã làm tốt để nhân rộng phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục và xác định những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong việc thực hiện để kịp thời đề ra những giải pháp thực hiện tốt công tác hành chính nội vụ trong thời gian tới./.

Trần Minh Luân


Tin liên quan

» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng năm 2020
» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm án hình sự
» BTV ĐẢNG ỦY LÀM VIỆC ĐỊNH KỲ QUÝ III-2020 VỚI BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ
» TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG NĂM 2020
» VKSND thành phố Sóc Trăng Kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất