Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng

Ngày 06/02/2020, VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện KSND tỉnh Sóc Trăng và Quyết định về việc điều động và giữ chức vụ. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện, các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện, các đồng chí Trưởng phó phòng, cùng công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng Kiểm sát giam, giữ và thi hành án (P8) và Phòng 2.

Tại Hội nghị Đồng chí Trầm Thiện Minh - Trưởng phòng 15 công bố Quyết định số 59/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp; tên đơn vị mới là Văn phòng tổng hợp; Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra; tên đơn vị mới là: Phòng Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là: Thanh tra - Khiếu tố; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tên đơn vị mới là: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; gọi tắt là: Phòng Kiểm sát việc giam, giữ và thi hành án.

Sau khi sáp nhập, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng có 09 đơi vị cấp phòng. Đồng thời triển khai các Quyết định điều động và giữ chức vụ các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Ban Lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định điều động và giữ chức vụ cho các đồng chí

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đinh Gia Hưng đã quán triệt Quyết định số 59/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao một số nội dung theo Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh. Đồng chí mong rằng các phòng khi sáp nhập khẩn trương phân công cán bộ, xây dựng quy chế làm việc đi vào hoạt động đạt hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các đồng chí nhận Quyết định điều động giữ chức vụ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Đinh Gia Hưng- Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi lễ

Huỳnh Tú Tâm


Tin liên quan

» VKSND huyện Mỹ Xuyên tiến hành phúc tra thực hiện kết luận công tác thi hành án dân sự
» Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019 của Khối thi đua 1
» VKSND huyện Thạnh Trị trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự
» VKSND thị xã Vĩnh Châu kiếm sát kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
» VKSND huyện Thạnh Trị trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự