Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hội nghị đảng viên lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/12/2019, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị đảng viên lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên.

Đồng chí Đinh Gia Hưng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng dự và chủ trì hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18-8-2019 và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 25-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 19-9-2019 của Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 61-KH/ĐUVKS, ngày 10-10-2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tổ chức đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ  2020 - 2025.

Để đảm bảo việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí  thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; tại hội nghị đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng giới thiệu, quán triệt về công tác nhân sự lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư) và ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy, trong đó thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Để tiến hành các bước theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí  thư, Ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới, ngày 28-11-2019 Ban Chấp hành đã họp, thống nhất số lượng, cơ cấu các chức danh nêu trên, số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Thường vụ khóa mới là 04 đồng chí (tái cử 02 đồng chí, ứng cử mới 02 đồng chí); chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy viên ủy ban kiểm tra khóa mới là 04 đồng chí (tái cử 02 đồng chí, ứng cử mới 02 đồng chí). Tại hội nghị, đảng viên thống nhất dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới do Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 giới thiệu.

Kết quả bỏ phiếu, hội nghị thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: 04 đồng chí ứng cử Ban Thường vụ; 01 đồng chí ứng cử chức danh Bí thư Đảng ủy; 01 đồng chí ứng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; 04 đồng chí ứng cử Ủy viên ủy ban kiểm tra.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, thực hiện đúng, các thủ tục, quy trình, đã giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo điều kiện,  tiêu chuẩn theo quy định./.

 

                                                          Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Ngã Năm
» Phối hợp thực hiện hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020
» Công bố kết luận thanh tra hành chính nội vụ đơn vị VKSND huyện Cù Lao Dung
» Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự
» Lãnh đạo VKSND thị xã Vĩnh Châu tiếp công dân định kỳ