Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra toàn diện tại VKSND huyện Thạnh Trị

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-VKS ngày 06/6/2019 của VKSND tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát năm 2019; Ngày 28/8/2019, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát tỉnh đã làm việc tại VKSND huyện Thạnh Trị. Đoàn do đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng đoàn; Thành viên đoàn có đồng chí Lâm Thị Ngọc Sương – Chánh văn phòng; đồng chí Nguyễn Văn Phước – Trưởng phòng 1; Đồng chí Nguyễn Văn Sáu – Trưởng Phòng 7;  Đ/c Lê Văn Ninh – Trưởng Phòng 10; Đồng chí Trần Tân Khoa – Trưởng Phòng 11;

Đ/c Lý Chân – Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị báo cáo trước đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Lý Chân – Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát trong 08 tháng năm 2019 theo kế hoạch và theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo cũng như các ý kiến của tập thể. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các khâu công tác nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2019.

Đ/c Nguyễn Việt Hoàn –Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu kết luận

Qua một ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã kết luận: Lãnh đạo đơn vị đã có quan tâm chỉ đạo trên tất cả các khâu nghiệp vụ; Phân công cán bộ, kiểm sát viên đồng đều, hợp lý; Kết quả công tác kiểm sát 08 tháng cơ bản hoàn thành đạt 37/65 chỉ tiêu; vượt 11/65 chỉ tiêu; không phát sinh 08/65 chỉ tiêu; còn lại 09/65 chỉ tiêu đơn vị cũng đã có kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; Trong kỳ đơn vị không để xảy ra các chuyên đề nghiệp vụ; có quan tâm công tác kháng nghị, kiến nghị ở tất cả các lĩnh vực; Qua kiểm sát các phòng nghiệp vụ đánh giá cao việc lập hồ sơ, sổ nghiệp vụ của đơn vị đảm bảo đầy đủ và đúng quy định; Lãnh đạo đơn vị cũng đã thực hiện tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đánh giá các mặt công tác như thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại..; Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật và quy định của Ngành về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính; Qua đó lãnh đạo Viện tỉnh và các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời nhắc nhở đơn vị cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lý Chân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh, sự hướng dẫn sâu sát của đoàn kiểm tra, đồng thời với vai trò là lãnh đạo đơn vị đồng chí Chân hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã đóng góp.

Huỳnh Hồng Diễm – Viện KSND huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm
» Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» Triển khai quyết định tiếp nhận và phân công công chức
» VKSND thị xã Ngã Năm chung tay chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
» Chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm