Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xết xử phúc thẩm án hình sự

Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-VKS-TTr, ngày 11/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày 30, 31/7/2019 Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành thanh tra nghiệp vụ theo kế hoạch đối với Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Tại đơn vị, đồng chí Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công cố quyết định thanh tra và thông qua nội dung kế hoạch, thống nhất phương pháp tiến hành thanh tra đối với Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.Đ/c Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra công bố quyết định thanh tra tại đơn vị  

Trước khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã có đánh giá sơ bộ những kết quả đã đạt được và hạn chế, thiếu sót đối với những nội dung được thanh tra tại đơn vị và được Lãnh đạo, công chức trong đơn vị đồng tình, thống nhất cao. Trên cơ sở đó, ngày 12/8/2019, Trưởng đoàn thanh tra ký ban hành Báo cáo kết quả thanh tra số 283/BC-VKS-TTr, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về những nội dung thanh tra theo kế hoạch số 55/KH-VKS-TTr, ngày 11/7/2019.
Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, ngày 16/8/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký, ban hành Kết luận thanh tra số 33/KL-VKS-TTr, kết luận nêu rõ: Lãnh đạo Phòng 7 đã quan tâm thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc lãnh, chỉ đạo, điều hành về mọi hoạt động của đơn vị theo đúng quy định Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Ngành.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đơn vị cũng còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân (Quy chế 192), dự kiến trong thời gian tới, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sẽ chủ trì - chỉ đạo công bố kết luận thanh tra đối với Phòng 7 -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Để chỉ đạo, Lãnh đạo, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm chung để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trần Minh Luân - KTV


Tin liên quan

» VKSND huyện Thạnh Trị triển khai công tác kiểm sát năm 2021
» Chi bộ VKSND huyện Mỹ Tú tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Huyện ủy
» VKSND huyện Trần Đề triển khai kế hoạch công tác năm 2021
» VKSND huyện Cù Lao Dung triển khai công tác kiểm sát năm 2021
» VKSND Thành phố Sóc Trăng triển khai công tác năm 2021